Doprava

„Dopravu v Praze 5 chceme udělat bezpečnější, plynulejší a čistší. Naší hlavní prioritou v této oblasti je snížení tranzitní dopravy přes rezidenční oblasti naší městské části a zklidnění dopravy v okolí škol a školek.
Myslíme také na sousedy, kteří mají problém s parkováním. Budeme proto průběžně vyhodnocovat fungování modrých zón a jejich pravidla upravíme vždy podle potřeb dané lokality. Zajistíme vznik nových parkovacích míst v problematických oblastech (zejména sídliště Barrandov). Zároveň chceme civilizované město, kde i ti nejbohatší jezdí rádi veřejnou dopravou, protože je to pohodlné a výhodné.“

Milan Kostohryz
právník, zakladatel spolku Jinonice;
garant gesce doprava;
žije v Jinonicích

Další priority našeho programu pro dopravu:

Příklady zlepšení, která chceme v lokalitách: