Kultura a sport

„Chceme smysluplnou a transparentní podporu společenského a kulturního života a sportu na Praze 5. Nikoli sypání milionů do jednorázových opulentních akcí nebo spřáteleným institucím. Podpoříme kulturu po celé Praze 5, nikoli jen v oblasti centra. Akcent položíme na růst komunitní kultury, tedy různých lokálních koncertů, festivalů, amatérských divadel nebo galerií. Pro podporu lokální kultury zjednodušíme grantový systém a nabídneme pomocnou ruku místním organizátorům a umělcům.
Zároveň vnímáme zvyšující se tlak na rodinné rozpočty. Budeme proto pečlivě rozdělovat peníze ze všech dotačních programů tak, aby každá koruna z radničních peněz vytvořila finančně dostupné, a přesto atraktivní příležitosti pro sportování dětí i dospělých.
Budeme usilovat o ochranu a obnovu památek na území Prahy 5. Ty je třeba chránit stejně intenzivně, jako nezastavěnou zeleň. Přestože je dialog s majiteli těchto objektů často složitý, je potřeba se o něj pokusit. Téma památkové ochrany budeme propagovat, hledat pro něj spřízněné instituce, mecenáše, dobrovolníky a různé možnosti financování. “

Martina Muziková
filmová vědkyně a redaktorka, spoluzakladatelka spolku Homolka-Motol;
garant gesce kultura;
žije v Motole
Michal Kočandrle
programátor, organizátor fotbalového klubu SK Uhelné sklady;
garant gesce sport;
žije v Košířích

Konkrétní priority našeho programu pro kulturu a sport:

Příklady zlepšení, která chceme v lokalitách: