Přívětivá, otevřená a chytrá radnice

„Vytvoříme úřad, kde bude občan vždy včas a kompetentně informován o záměrech obce. Zejména o stavebních řízení, ale nejen o nich. Informace od městské části musí být dostupné, jednoduše dohledatelné a aktuální. Informovanost zajistíme nejen zlepšením a zpřehledněním webových stránek, ale především důrazem na větší transparentnost přípravy a jednání zastupitelstva, rady a jednotlivých výborů a komisí.
Vytvoříme přívětivější úřad. Vidíme radnici Prahy 5 jako příjemné a otevřené místo. Jako radnici, která je partnerem pro všechny obyvatele, instituce a organizace města. Platí tam slib a občan v ní má jistotu zastání a pomoci. Jak toho dosáhneme? K tomu je potřeba osobního příkladu zastupitelů a vedoucích úředníků, motivačního systému a podpůrných vzdělávacích programů. Zavedeme také například systém zpětné vazby a hodnocení kontaktní práce úředníků a pracovníků rozpočtových organizací města. Upravíme otevírací hodiny úřadu, aby lépe vyhovovaly potřebám obyvatel Prahy 5.“

Lucie Boudová
informační specialista a manažerka v nadnárodní společnosti;
garant gesce přívětivá, otevřená a chytrá radnice;
žije v Hlubočepích

Konkrétní priority našeho programu pro otevřenou, přívětivou a chytrou radnici: