Životní prostředí

„Chceme zelené město, kde je příjemné žít a pobývat. Vysadíme více stromů, květin, keřů, budeme důsledně chránit a rozvíjet parky. O zeleň se budeme kvalifikovaně starat. Budoucí developerská výstavba se nebude dít na úkor zelených ploch. Podpoříme vznik a údržbu zelených vnitrobloků, komunitních zahrad, budeme dbát na fungování zahrádkářských kolonií. Nešvary jako černé skládky, nelegální stavby a další nebudeme přehlížet.“

Jolana Dočekalová
ekonomka, předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek;
garant gesce životní prostředí;
žije na Malvazinkách

Konkrétní priority našeho programu pro životní prostředí:

Příklady zlepšení, která chceme v lokalitách: