Udržitelná Praha 5

„Agenda udržitelného města v rámci Prahy 5 skoro neexistuje. V posledních letech sice vznikla pozice koordinátorky místní Agendy 21 a Komise pro místní Agendu a udržitelný rozvoj, ale pohled do jejich aktivit a zápisů ukazuje, že nevyvíjí téměř žádnou činnost, která by směřovala k udržitelnější Praze 5. Přes vynaložené prostředky nepřináší žádné reálné výsledky. Správný management udržitelnosti Prahy 5 přitom nabízí pro občany a okolí významný přínos.
Udržitelné město poskytuje občanům možnost kvalitního a odpovědného života. Takové město je klidné bez stresujícího hluku. Je přístupné pěším a jiné bezmotorové dopravě. Je to město, kde je všechno blízko (město krátkých vzdáleností). Má bohatou a krásnou přírodu. Můžete v něm dýchat čistý vzduch. Chrání svobodu, je férové a sociálně citlivé. a nepřijdete v něm na mizinu kvůli platbám za energie.
Zároveň je to město, které si uvědomuje svou širší zodpovědnost. Ví, že svým provozem a „metabolismem“ ovlivňuje široké okolí a celou řadu dalších lidí nejen nyní, ale také v budoucnosti. Takovému městu není jedno, kolik spotřebuje energie a jak je ta energie „špinavá“. Není mu jedno, jaké vytváří odpady a emise, a v jakém množství.
a když se ptáme, „Je Praha 5 udržitelná městská část?“, tak na tu otázku bohužel zatím nemůžeme odpovědět pozitivně. Politici Prahy 5 udržitelnost města přehlíží nebo se jí věnují pouze formálně. Málo také posilují komunitní charakter města, který může lidem přinášet bohatství ve formě sociálních kontaktů, radosti ze setkávání a vzájemné sousedské pomoci. Praha 5 potřebuje změnu k udržitelnosti, která je prospěšná všem.“

Jaroslav Pašmik
vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE v Praze, zakladatel Sousedského spolku Homolka-Motol;
garant gesce udržitelná Praha 5;
žije v Motole

Konkrétní priority našeho programu pro udržitelnost Prahy 5: