Vaši zástupci na MČ Praha 5.

Starostka MČ Praha 5

Mgr. Radka Šimková
Starostka, předsedkyně Výboru majetku, předsedkyně Návrhového výboru, předsedkyně Volebního výboru


Žije v Jinonicích;
profesí advokátka se zájmem o veřejný prostor;
komunitní život a dobré hospodaření s majetkem;
v Jinonicích chce mimo jiné kulturní a rodinné centrum;
zajímá se o Prokopské údolí a Vidouli.

Rada MČ Praha 5

Ing. arch. Radek Janoušek
Místostarosta a radní pro územní rozvoj a strategické investice, místopředseda výboru Životního prostředí a veřejného prostoru
Žije na Malvazinkách;
architekt a urbanista zabývající se zkvalitňováním prostředí měst;
garant gesce územní rozvoj a veřejný prostor.
Bc. Alena Janďourková
Radní pro školství, členka Komise sportu
Žije v Košířích;
ekoložka;
zakladatelka iniciativy Košíře bez školy;
garant gesce školství.
Ing. Jolana Dočekalová
Radní pro finance, investice, obchodní aktivity, dotace a EU fondy

Žije na Malvazinkách;
ekonomka;
předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek;
spoluzakladatelka platformy Zapět;
garant gesce financí.

Předsedové výborů a komisí

JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.
Člen zastupitelstva, předseda Výboru dopravního, člen Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy
Žije v Jinonicích;
právník, zakladatel spolku Jinonice;
garant gesce doprava.
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.
členka zastupitelstva, místopředsedkyně zastupitelského klubu PRAHA 5 SOBĚ, radní PRAHA SOBĚ pro rozvoj, předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici, předsedkyně Návrhového výboru, předsedkyně Volebního výboru, členka Kontrolního výboru, členka Komise pro strategické řízení, členka Komise pro udržitelný rozvoj.Žije v Hlubočepech;
informační specialistka;
garant gesce přívětivá, otevřená a chytrá radnice;
https://www.linkedin.com/in/lucieboudova
Michal Kočandrle
Člen zastupitelstva, předseda Komise informačních technologií, předseda Komise sportu, člen Výboru školského, člen Výboru pro otevřenou radnici


Žije v Košířích;
profesí programátor;
neúnavný sportovec a předseda fotbalového oddílu SK Uhelné sklady;
spolutvůrce iniciativy Košíře bez školy.PhDr. Pavel Světlík


člen zastupitelstva, předseda zastupitelského klubu PRAHA 5 SOBĚ, předseda Výboru majetku, předseda Komise bytové, člen Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Žije v Košířích;
realitní expert, zastupitel hl. m. Prahy za PRAHU SOBĚ;
garant gesce majetek.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
EXstarosta, strategické řízení, udržitelný rozvoj, podpora podnikání a zahraniční vztahy, bezpečnost a prevence kriminality, PR, energetický management
Žije v Motole;
vedoucí Centra managementu udržitelnosti a  etiky FPH VŠE v  Praze;
zakladatel Sousedského spolku Homolka-Motol;
garant gesce udržitelná Praha 5.
Bc. Václav Kučera
Člen zastupitelstva, předseda Výboru sociálního a zdravotního, člen Komise bezpečnostní, člen Komise bytové

Žije na Smíchově
ředitel pražské pobočky Člověk v tísni;
garant gesce sociální.


Členové výborů a komisí

Mgr. Martina Muziková
Předsedkyně Komise kulturní a obnovy památek;
Členka redakční rady
Žije v Motole;
filmová vědkyně a redaktorka, spoluzakladatelka spolku Homolka-Motol;
garant gesce kultura.
Ing. Viktor Tichý
Člen Komise informačních technologií
Žije v Košířích;
expert v oblasti bezpečnosti IT;
zájmem o životní prostředí;
člen spolku Cibulka.
Bc. Josef Šedivý
Člen Výboru sociálního a zdravotního
Žije na Smíchově;
psychoterapeut;
sociální pracovník a principál divadla.
PhDr. Pavla Kosinková
Členka Výboru školského
Žije na Hřebenkách;
dětská psycholožka;
neúnavná organizátorka akce Zažít město jinak v ulici U Okrouhlíku;
nevyčerpatelná studnice nápadů.
Mgr. Šárka Malá
Členka Komise kulturní a obnovy památek
Žije v Motole;
kulturoložka;
spoluzakladatelka Sousedského spolku Homolka-Motol;
iniciátorka petice za přírodní koupaliště v Motole.
Ing. Jiří Psota
Člen Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy
Žije na Smíchově;
technický nadšenec, startupista, podnikatel, cestovatel;
spoluorganizátor akce Zažít město jinak na Arbesáku; mentor talentovaných studentů.