Vaši zástupci na MČ Praha 5

Starosta MČ Praha 5

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Starosta, strategické řízení, udržitelný rozvoj, podpora podnikání a zahraniční vztahy, bezpečnost a prevence kriminality, PR, energetický management
Žije v Motole;
vedoucí Centra managementu udržitelnosti a  etiky FPH VŠE v  Praze;
zakladatel Sousedského spolku Homolka-Motol;
garant gesce udržitelná Praha 5.

Rada MČ Praha 5

Ing. arch. Radek Janoušek
Místostarosta a radní pro územní rozvoj a strategické investice, člen výboru Životního prostředí a veřejného prostoru
Žije na Malvazinkách;
architekt a urbanista zabývající se zkvalitňováním prostředí měst;
garant gesce územní rozvoj a veřejný prostor.
Bc. Alena Janďourková
Radní pro školství, členka Komise sportu
Žije v Košířích;
ekoložka;
zakladatelka iniciativy Košíře bez školy;
garant gesce školství.
Ing. Jolana Dočekalová
Radní pro finance, investice, obchodní aktivity, dotace a EU fondy

Žije na Malvazinkách;
ekonomka;
předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek;
spoluzakladatelka platformy Zapět;
garant gesce financí.

Předsedové výborů a komisí

JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.
Člen zastupitelstva, předseda Výboru dopravního, člen Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy
Žije v Jinonicích;
právník, zakladatel spolku Jinonice;
garant gesce doprava.
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.
Členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici, členka Návrhového výboru, členka Komise pro udržitelný rozvoj, členka Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondůŽije v Hlubočepech;
informační specialistka;
garant gesce přívětivá, otevřená a chytrá radnice;
https://www.linkedin.com/in/lucieboudova
Michal Kočandrle
Člen zastupitelstva, předseda Komise informačních technologií, předseda Komise sportu, člen Výboru školského, člen Výboru pro otevřenou radnici


Žije v Košířích;
profesí programátor;
neúnavný sportovec a předseda fotbalového oddílu SK Uhelné sklady;
spolutvůrce iniciativy Košíře bez školy.PhDr. Pavel Světlík


Člen zastupitelstva, předseda Komise bytové, člen Kontrolního výboru, člen Výboru majetku, člen Výboru pro územní rozvoj, člen Komise pro strategické řízení, člen Komise bezpečnostní, člen Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Žije v Košířích;
realitní expert, zastupitel hl. m. Prahy za PRAHU SOBĚ;
garant gesce majetek.
Mgr. Radka Šimková
Členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru majetku, předsedkyně Návrhového výboru, předsedkyně Volebního výboru

Žije v Jinonicích;
profesí advokátka se zájmem o veřejný prostor;
komunitní život a dobré hospodaření s majetkem;
v Jinonicích chce mimo jiné kulturní a rodinné centrum;
zajímá se o Prokopské údolí a Vidouli.


Bc. Václav Kučera
Člen zastupitelstva, předseda Výboru sociálního a zdravotního, člen Komise bezpečnostní, člen Komise bytové

Žije na Smíchově
ředitel pražské pobočky Člověk v tísni;
garant gesce sociální.


Členové výborů a komisí

Mgr. Martina Muziková
Předsedkyně Komise kulturní a obnovy památek;
Členka redakční rady
Žije v Motole;
filmová vědkyně a redaktorka, spoluzakladatelka spolku Homolka-Motol;
garant gesce kultura.
Ing. Viktor Tichý
Člen Komise informačních technologií
Žije v Košířích;
expert v oblasti bezpečnosti IT;
zájmem o životní prostředí;
člen spolku Cibulka.
Bc. Josef Šedivý
Člen Výboru sociálního a zdravotního
Žije na Smíchově;
psychoterapeut;
sociální pracovník a principál divadla.
PhDr. Pavla Kosinková
Členka Výboru školského
Žije na Hřebenkách;
dětská psycholožka;
neúnavná organizátorka akce Zažít město jinak v ulici U Okrouhlíku;
nevyčerpatelná studnice nápadů.
Mgr. Šárka Malá
Členka Komise kulturní a obnovy památek
Žije v Motole;
kulturoložka;
spoluzakladatelka Sousedského spolku Homolka-Motol;
iniciátorka petice za přírodní koupaliště v Motole.
Ing. Jiří Psota
Člen Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy
Žije na Smíchově;
technický nadšenec, startupista, podnikatel, cestovatel;
spoluorganizátor akce Zažít město jinak na Arbesáku; mentor talentovaných studentů.